Loading...

Celexa 10mg

INDIKATIONER

Celexa (citalopram HBr) är indicerat för behandling av depression.

Effekten av Celexa vid behandling av depression fastställdes i 4-6 veckors kontrollerade studier av öppenvårdare vars diagnos stämde överens med DSM-III och DSM-III-R-kategorin av allvarlig depressiv störning (se KLINISK FARMAKOLOGI).

Celexa (citalopram HBr) bör administreras i en initial dos på 20 mg en gång dagligen, med en ökning till en maximal dos på 40 mg / dag med ett intervall på inte mindre än en vecka. Doser över 40 mg / dag rekommenderas inte på grund av risken för QT-förlängning. Dessutom visade den enda studien som var relevant för dosrespons för effektivitet inte en fördel för 60 mg / dagdosen jämfört med dosen 40 mg / dag.


Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Celexa 10mg”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

BLACK FRIDAY

15% OFF EVERYTHING