Loading...

Gabapentin 100mg

Gabapentin är ett receptbelagt läkemedel. Det kommer som en oral kapsel, en oral tablett med omedelbar frisättning, en oral tablett med förlängd frisättning och en oral lösning.

Gabapentin oral kapsel finns som märkesläkemedel Neurontin. Det finns också som ett generiskt läkemedel. Generiska läkemedel kostar vanligtvis mindre än varumärkesversionen. I vissa fall kan märkesläkemedlet och den generiska versionen finnas tillgängligt i olika former och styrkor.


Köp Gabapentin 100mg

används tillsammans med

andra läkemedel för

att förebygga och

kontrollera anfall.

Det används också

för att lindra

nervsmärta

efter bältros

(ett smärtsamt

utslag på grund

av herpes

zoster -infektion)

hos vuxna.

Gabapentin är

känt som ett

antikonvulsivt eller

antiepileptiskt läkemedel.

Mer över, är

ett läkemedel

som används för

att behandla nervsmärta.

Denna typ av smärta lindras

ofta inte av vanliga smärtstillande medel.

Det kan användas

i kombination

med andra smärtstillande

medel för att förbättra

din smärtlindring

Men detta läkemedel

kan ge känslor

av avslappning,

lugn och eufori.

Vissa användare har

rapporterat att den

höga från snortade

gabapentin kan

likna att ta

en stimulant.

Det kan

också öka

de euforiska effekterna

av andra läkemedel,

som heroin och

andra opioider,

och kommer sannolikt

att öka riskerna

när de tas på

detta sätt.

Köp Gabapentin 100mg –

Njuabla Apotek

Det används också för att

hantera vissa epileptiska

anfall och lindra smärta

vid vissa tillstånd,

såsom bältros

(postherpetisk neuralgi).

Yrsel och dåsighet är

vanliga gabapentins biverkningar.

Viktökning och okoordinerad

rörelse är möjliga biverkningar.

Det är ganska säkert när du

använder det korrekt.

Det kommer dock med

några möjliga biverkningar.

Människor som missbrukar

detta läkemedel riskerar

också att få

ytterligare biverkningar

Några av de

allvarliga biverkningarna

inkluderar andningssvårigheter

och allergiska reaktioner.

Människor som

börjar använda

gabapentin bör uppmärksamma

förändringar i

humör eller känslor.

Till exempel

bör en person

som upplever

ökad ångest,

ilska eller panikattacker

kontakta en

läkare omedelbart.

Du måste förstå

att läkemedlet är

godkänt för att

behandla den typ av

nervsmärta (neuralgi)

som härrör från nervskador.

Gabapentin används

för att behandla

neuralgi orsakad

av en herpes zoster

virusinfektion, även

känd som bältros.

Denna smärta kallas

postherpetisk neuralgi

(PHN), och den kan

vara svår och kronisk.

När det gäller dosen är

det nödvändigt att

börja med lägre doser

av gabapentin

och titrera upp till

en terapeutisk dos.

Ataxi och somnolens

tycks uppvisa en

positiv dos-respons relation;

därför kan titrering

av dosen gabapentin hjälpa

till att hantera

möjliga biverkningar.

Vi har dock en

mängd olika läkemedel

i lager med olika

styrka från 100 mg,

300 mg, 900 mg

och högre.

Varför vänta

och fördröja,

vänligen kontakta Njuabla Apotek och Köp nu

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gabapentin 100mg”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

BLACK FRIDAY

15% OFF EVERYTHING