Loading...

Hydrokodon 500mg

Ta detta läkemedel per mun enligt anvisningar från din läkare. Du kan ta detta läkemedel med eller utan mat. Om du har illamående kan det hjälpa att ta detta läkemedel tillsammans med mat. Fråga din läkare eller apotekspersonal om andra sätt att minska illamående (som att ligga i 1 till 2 timmar med så lite huvudrörelse som möjligt).

Om du använder en flytande form av detta läkemedel, använd en medicinmätanordning för att noggrant mäta den föreskrivna dosen. Använd inte en hushållssked eftersom du kanske inte får rätt dos.

Doseringen är baserad på ditt medicinska tillstånd och svar på behandlingen. Hos barn är doseringen också baserad på vikt. Öka inte din dos, ta medicinen oftare eller ta den under längre tid än föreskrivet. Sluta medicinen ordentligt när detta riktas.


Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hydrokodon 500mg”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

BLACK FRIDAY

15% OFF EVERYTHING