Loading...

Ketogan 5mg

kr1,800.00

Ketobemidon, som bland annat säljs under varumärket Ketogan, är ett kraftfullt syntetiskt opioid smärtstillande medel. Dess effektivitet mot smärta är inom samma intervall som morfin, och den har också några NMDA-antagonistegenskaper som delvis tillförs av dess metabolit norketobemidon. Detta kan göra det användbart för vissa typer av smärta som inte svarar bra på andra opioider. Det marknadsförs i Danmark, Norge och Sverige och används för svår smärta.


Köp Ketogan 5mg

Ketobemidon,

som bland

annat säljs

under

varumärket

Ketogan,

är ett

kraftfullt

syntetiskt

opioid

smärtstillande

medel.

Dess

effektivitet

mot smärta

är i

samma

intervall

som morfin,

och den

har

också

vissa

NMDA-

antagonistegenskaper

som delvis

förmedlas

av dess

metabolit

norketobemidon.

Detta

kan

göra

det

användbart

för

vissa

typer

av

smärta

som

inte

svarar

bra

andra

opioider.

Det

marknadsförs

i Danmark,

Island,

Norge

och

Sverige

och

används

vid

svår

smärta

Det har

använts

för

behandling

av svår

smärta

i mer

än 30

år

och är

ofta

förstahandsvalet

hos

cancerpatienter

med

kronisk smärta

 

 

Köp Ketogan 5mg –

Njuabla Apotek

 

Sjutton

patienter

studerades

under

vistelsen

intensivvårdsavdelningen på

Huddinge

Universitetssjukhus.

Nio patienter

fick en

intravenös

engångsdos

av ketobemidon

(0,04 mg kg−1)

och

åtta patienter

fick en

oral engångsdos på

5 mg.

Plasmakoncentrationer

av

ketobemidon

mättes

med

användning av

vätskekromatografi-masspektrometri.

Fördelningen av

ketobemidon är

mycket

varierande

hos

kritiskt

sjuka patienter.

För att

säkerställa

tillräcklig

analgesi

och undvika

toxicitet,

bör

terapeutisk

övervakning

användas

vid

användning

av

ketobemidon

i denna

grupp av patienter.

Ketobemidon

är

ett potent

narkotiskt

smärtstillande

medel som

länge

har

använts

för att

behandla

svår

smärta.

Även om

läkemedlet

ofta

används på intensivvårdsavdelningar

i Skandinavien,

saknas

data

om

dess

farmakokinetik

i denna patientkategori.

Patienter

som

behöver

intensivvård

uppvisar

ofta

markanta

avvikelser som

kan ha en

betydande

inverkan

dispositionen

av

läkemedel.

Förändringar

i lever- och

njurfunktion,

svåra

inflammatoriska

processer,

utökad

extracellulär

volym

är vanliga

avvikelser inom

intensivvården.

I detta

arbete

har vi

undersökt

farmakokinetiken för

oralt och

intravenöst administrerat

ketobemidon

hos kritiskt

sjuka patienter.

Stark

smärtstillande

medicin,

van vid
behandla

stark

akut

smärta,

när den

är lättare

smärtstillande

medel

räcker inte.

Det kan

också

användas för

att behandla

postoperativ smärta.

Du kan

ordineras

Ketogan som

behövs eller

som vanlig

dos dvs

4 gånger

dagligen.

De vanligaste

biverkningarna är

illamående,

kräkningar,

dåsighet,

yrsel,

muntorrhet,

svårigheter med

urinering och

förstoppning.

Säkerhetsåtgärder

Ketogan kan

förstärka

effekten av

sömnmedicin,

lugnande

medicin

och

antidepressiva

läkemedel.

Effekter

potentieras av

samtidig

användning av

lugnande medel

och alkohol.

Kontakta oss

och köp nu

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ketogan 5mg”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

BLACK FRIDAY

15% OFF EVERYTHING