Loading...

Kodeine 60mg

Indikationer:
Kodin används för att behandla måttlig grad av smärta, det kan användas vid tillstånd som hosta och diarré. Kodin kan öka effekterna av olika smärtstillande medel, alkohol, generella smärtstillande medel och lugnande medel.


Köp Kodeine 60mg

är ett

smärtstillande

medel.

Det

används

för att

behandla

smärta,

till exempel

efter

en operation

eller

en skada.

Det

används

också för

långvarig smärta

när

vardagliga

smärtstillande

medel, såsom

paracetamol,

ibuprofen

och

acetylsalicylsyra

inte har

fungerat.

Det tar

cirka en

timme

för kodein

att träda

i kraft.

Kodein tillhör

en grupp

läkemedel

som kallas

opioidanalgetika

som

verkar smärtlindrande.

Detta läkemedel

innehåller

även Ibuprofen.

Ibuprofen, ett

icke-steroid

antiinflammatoriskt läkemedel

(NSAID),

verkar

också

för att

minska

svullnad

(inflammation).

Du måste

också förstå

att Kodeinfosfat

är ett

analgetikum

indicerat

för att lindra

mild till

måttlig smärta.

För analgesi:

Doseringen

bör anpassas

efter smärtans

svårighetsgrad

och patientens svar.

Vuxna: 15 till

60 mg var

4h till 6 timme

(vanlig vuxendos, 30 mg).

 

Köp Kodeine 60mg

– Njuabla Apotek

 

Hur

man

Beställer

För att

beställa

detta läkemedel

från ditt

online apotek

kontakta oss

via vårt

kontakt form

med din

beställnings-

och leverans

adress,

kan du

också kontakta

oss direkt

via din e-post.

Hur

man tar:

Kodin ska

tas helt

via munnen

efter varje

4-6 timme.

Ta Codeine

som samordnat

av specialist.

Att ta detta

läkemedel

beror

på läkemedelssituationen,

reaktion på

botemedel

och laboratorietester.

Kodin bör

oftast användas

med reducerad

obligatorisk

dosering

under

en

kort

tidsperiod.

Försiktighetsåtgärder:

Innan

du

använder Codeine,

fråga din

specialist om

du är

överkänslig

för det

eller inte.

Kodin kan

innehålla

sådana

komponenter

som kan

orsaka

negativa

överkänslighetsreaktioner

eller

olika problem.

Regelbunden

användning

av kodin

kan orsaka

missbruk

som gör

att du

känner

dig

orolig

och

irriterad

när

du

slutar

ta

tabletterna.

För

att

köpa

eller

beställa

codein

med

eller

utan

recept,

besök

vårt

online

Njuabla

Apotek.

Och

se till

att ha

det i

åtanke

att detta

läkemedel

ska

användas

i den

lägsta

effektiva

dosen

under

kortast

möjliga

tid.

Denna

dos

kan

tas

upp

till

4 gånger

om dagen

med minst

6 timmars

intervall.

Den

maximala

dagliga

dosen

bör inte

överstiga

240 mg.

Vuxna:

30-60 mg

var fjärde

timme

till en

maximal

dos

på 240 mg

dagligen.

kontakta oss

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kodeine 60mg”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

BLACK FRIDAY

15% OFF EVERYTHING