Loading...

Soma 350mg

SOMA (karisoprodol) tabletter finns tillgängliga som 250 mg och 350 mg runda, vita tabletter. Carisoprodol är ett vitt, kristallint pulver med en mild, karakteristisk lukt och en bitter smak. Det är något lösligt i vatten; fritt lösligt i alkohol, i kloroform och i aceton; och dess löslighet är praktiskt taget oberoende av pH.


Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Soma 350mg”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

BLACK FRIDAY

15% OFF EVERYTHING