Loading...

Stesolid 10 mg

Diazepam har antikonvulsiva, lugnande medel och muskelavslappnande egenskaper. Det används vid behandling av svår ångest och spänningstillstånd, som ett lugnande medel och förmedling, för att kontrollera muskelspasmer och för att hantera symtom för abstinens av alkohol.

Detta läkemedel kan användas vid akut svår ångest och agitation, epileptiska kramper och kramper i bröstet, stivkramp, som lugnande medel vid mindre kirurgiska och tandläkande förfaranden, eller under andra omständigheter där en snabb effekt krävs men där intravenös injektion är opraktisk eller oönskad.

Detta läkemedel kan vara av särskilt värde för omedelbar behandling av kramper hos spädbarn och barn.


Köp Stesolid 10 mg – Stesolid är en bensodiazepin (ben-zoe-dye-AZE-eh-peen).

Det påverkar kemikalier i hjärnan som kan vara obalanserade hos personer med vissa tillstånd.

Stesolid -injektion används för att behandla ångestsjukdomar, alkoholabstinenssymtom eller muskelspasmer.

Injektion används också för att behandla ett anfall som kallas status epilepticus.

Dessutom används injektionen ibland som ett lugnande medel för att hjälpa dig att slappna av före operation

eller annat medicinskt ingrepp.

Dessutom kan den också användas för ändamål som inte anges i denna medicineringsguide

Rectal Gel är mer en gelformulering av Stesolid avsedd för rektal administrering vid behandling av utvalda eldfasta ämnen,

patienter med epilepsi, på stabila AED -behandlingar, som kräver intermittent användning av Stesolid för att kontrollera attacker av ökad anfallsaktivitet.

Bevis för att stödja användningen av Stesolid Rectal Gel lades fram i två kontrollerade studier som inkluderade patienter med partiell debut eller generaliserade krampanfall som identifierades gemensamt av deras vårdgivare och läkare som lider av intermittenta och periodiska episoder av markant ökad anfallsaktivitet, ibland tillkännagivna av icke -konvulsiva symptom, som för den enskilda patienten var karakteristiska och av förskrivaren ansågs vara av ett slag för vilket en bensodiazepin vanligtvis skulle administreras akut. Även om dessa kluster eller anfall av anfall skilde sig åt mellan patienterna, var kluster av anfallsaktivitet inte bara stereotypa för varje enskild patient, utan de bedömdes av dem som genomförde och deltog i dessa studier för att skilja sig från andra anfall som patienten drabbades av. Slutsatsen att en patient upplevde sådana unika episoder av anfallsaktivitet baserades på historisk information.

Köp Stesolid 10 mg – Stesolid Användningsområden

Stesolid används för att behandla ångest, muskelspasmer och alkoholuttag. Injektionsformen används när snabb lindring önskas eller när medicinen inte kan tas genom munnen.

Detta läkemedel används också för kortvarig behandling av allvarliga anfall som inte slutar (status epilepticus).

Det är inte för pågående daglig användning för att förhindra anfall.

Stesolid används också före en operation eller procedur för att orsaka dåsighet,

minska ångest och för att hjälpa patienten att glömma vad som hände under operationen/proceduren.

Detta läkemedel fungerar genom att lugna hjärnan och nerverna.

Stesolid tillhör en klass av läkemedel som kallas bensodiazepiner. Köp nu

kontakta oss

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Stesolid 10 mg”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

BLACK FRIDAY

15% OFF EVERYTHING