Loading...

Stesolid 10 mg

Diazepam har antikonvulsiva, lugnande medel och muskelavslappnande egenskaper. Det används vid behandling av svår ångest och spänningstillstånd, som ett lugnande medel och förmedling, för att kontrollera muskelspasmer och för att hantera symtom för abstinens av alkohol.

Detta läkemedel kan användas vid akut svår ångest och agitation, epileptiska kramper och kramper i bröstet, stivkramp, som lugnande medel vid mindre kirurgiska och tandläkande förfaranden, eller under andra omständigheter där en snabb effekt krävs men där intravenös injektion är opraktisk eller oönskad.

Detta läkemedel kan vara av särskilt värde för omedelbar behandling av kramper hos spädbarn och barn.


Köp Stesolid 10 mg – Stesolid är

en bensodiazepin (ben-zoe-dye-AZE-eh-peen).

Det påverkar kemikalier

i hjärnan som kan vara

obalanserade hos personer

med vissa tillstånd.

Stesolid -injektion

används för att

behandla ångestsjukdomar,

alkoholabstinenssymtom

eller muskelspasmer.

Injektion används

också för att behandla

ett anfall som

kallas status epilepticus.

Dessutom används injektionen

ibland som ett lugnande

medel för att hjälpa dig

att slappna av före operation

eller annat medicinskt ingrepp.

Dessutom kan den

också användas för

ändamål som inte

anges i denna

medicineringsguide

Rectal Gel är mer

en gelformulering

av Stesolid avsedd

för rektal administrering

vid behandling av

utvalda eldfasta ämnen,

patienter med

epilepsi, på

stabila AED -behandlingar,

som kräver intermittent

användning

av Stesolid för

att kontrollera

attacker av ökad

anfallsaktivitet.

Bevis för att

stödja användningen

av Stesolid Rectal

Gel lades fram

i två kontrollerade

studier som inkluderade

patienter med partiell

debut eller generaliserade

krampanfall som identifierades

gemensamt av

deras vårdgivare

och läkare som

lider av intermittenta

och periodiska

episoder av

markant ökad

anfallsaktivitet, ibland

tillkännagivna av

icke -konvulsiva

symptom, som

för den enskilda

patienten var karakteristiska

och av förskrivaren ansågs

vara av ett slag

för vilket en

bensodiazepin vanligtvis

skulle administreras akut.

Även om dessa

kluster eller anfall

av anfall skilde

sig åt mellan patienterna,

var kluster av

anfallsaktivitet inte

bara stereotypa för varje enskild patient,

utan de bedömdes av

dem som

genomförde och

deltog i dessa

studier för att

skilja sig från andra

anfall som patienten

drabbades av.

Slutsatsen att

en patient upplevde

sådana unika

episoder av anfallsaktivitet

baserades på

historisk information.

Köp Stesolid 10 mg – Stesolid

Användningsområden

Stesolid används

för att behandla ångest,

muskelspasmer och

alkoholuttag.

Injektionsformen används

när snabb lindring

önskas eller när

medicinen inte

kan tas genom munnen.

Detta läkemedel

används också

för kortvarig behandling

av allvarliga anfall

som inte slutar (status epilepticus).

Det är inte för pågående

daglig användning för

att förhindra anfall.

Stesolid används

också före en

operation eller

procedur för att

orsaka dåsighet,

minska ångest och

för att hjälpa patienten

att glömma vad

som hände under

operationen/proceduren.

Detta läkemedel

fungerar genom

att lugna hjärnan

och nerverna.

Stesolid tillhör

en klass av

läkemedel som

kallas bensodiazepiner. Köp nu

kontakta oss

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Stesolid 10 mg”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

BLACK FRIDAY

15% OFF EVERYTHING