Loading...

Lyrica 300mg

Denna medicinering används vanligtvis för att hjälpa till vid behandling av smärta eller för nervskador orsakade av diabetes. Det kan också användas för komplexa partiella anfall av epilepsi, liksom för andra användningar.

Denna medicinering används vanligtvis två gånger om dagen. Din läkare eller apotekspersonal kan dock ha föreslagit ett annat schema som är mer lämpligt för dig. Det är inte tillrådligt att sluta använda denna produkt plötsligt, särskilt om du har varit på den i flera veckor. Om du funderar på att stoppa medicinen, tala med din läkare eller apotekspersonal först.


Köp Lyrica 300mg – Lyrica

Lyrica är

ett receptbelagt

läkemedel av märke.

Det är FDA-godkänt

för användning hos

vuxna med

följande villkor:

diabetisk nervsmärta

nervsmärta efter

bältrosnervsmärta

från en

ryggmärgsskada

fibromyalgi

partiella anfall

(för denna

användning

tas Lyrica

tillsammans

med andra

anfallsläkemedel)

Lyrica är också

FDA-godkänt

för behandling

av partiella

anfall hos barn

i åldern 1 månad

och äldre.

För detta

ändamål används

Lyrica tillsammans med

andra anfallsläkemedel.

Köp Lyrica 300mg – Lyrica

För mer information

om hur Lyrica används  för att behandla dessa tillstånd,

Kontakta oss

Det tillhör

en läkemedelsklass

som kallas antiepileptika.

(En läkemedelsklass är

en grupp läkemedel som

fungerar på

ett liknande sätt).

Dessutom kommer

som kapslar

som du sväljer.

Lyrica kapslar

finns i

följande styrkor:

25 milligram (mg),

50 mg, 75 mg, 100 mg,

150 mg, 200 mg,

225 mg, 300 mg

Det finns

också som

en flytande

lösning som

du tar

genom munnen.

Men denna

form av

Lyrica är endast

tillgänglig i

en styrka:

20 mg av läkemedlet

per milliliter vätska.

 

Köp Lyrica 300mg – Lyrica – Njuabla Apotek

 

Mer är

en märkesmedicin

som innehåller det

aktiva läkemedlet

pregabalin.

Detta aktiva

läkemedel är

också tillgängligt

som en

generisk medicinering. En generisk

medicinering är

en exakt

kopia av

det aktiva läkemedlet

i ett märkesmedicin.

Det generiska

anses vara

lika säkert

och effektivt

som det

ursprungliga läkemedlet.

Generika tenderar

att kosta

mindre än

märkesläkemedel.

Om du är

intresserad av

att använda

den generiska

formen av Lyrica,

prata med

din läkare.

De kan berätta

om det finns

i former och

styrkor som

kan användas för

ditt tillstånd.

Tillsammans med

dess fördelar

kan denna

medicinering

mycket sällan

orsaka onormalt

läkemedelssökande

beteende (beroende).

Denna risk

kan öka

om du har

missbrukat alkohol

eller droger

tidigare.

Ta detta

läkemedel exakt som föreskrivet

för att minska

risken för missbruk.

Diabetisk perifer

neuropatisk smärta

Initial: 50 mg oralt

var 8 timme

Underhåll: Kan öka

till 100 mg

oralt var

8 timme inom

1 vecka,

vid behov;

inte överstiga

300 mg/dag

Det primära

effektmåttet för

förändring från

baslinjen till

vecka 15

i genomsnittlig

smärtintensitet

(härledd från

en 11-punkts

numerisk betygsskala)

visade numeriskt

större förbättring

för de

pregabalinbehandlade

patienterna jämfört

med placebobehandlade

patienter men

nådde inte

statistisk signifikans

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lyrica 300mg”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

BLACK FRIDAY

15% OFF EVERYTHING