Loading...

Lyrica 300mg

Denna medicinering används vanligtvis för att hjälpa till vid behandling av smärta eller för nervskador orsakade av diabetes. Det kan också användas för komplexa partiella anfall av epilepsi, liksom för andra användningar.

Denna medicinering används vanligtvis två gånger om dagen. Din läkare eller apotekspersonal kan dock ha föreslagit ett annat schema som är mer lämpligt för dig. Det är inte tillrådligt att sluta använda denna produkt plötsligt, särskilt om du har varit på den i flera veckor. Om du funderar på att stoppa medicinen, tala med din läkare eller apotekspersonal först.


Köp Lyrica 300mg – Lyrica-Lyrica är ett receptbelagt läkemedel av märke. Det är FDA-godkänt för användning hos vuxna med följande villkor:

diabetisk nervsmärta
nervsmärta efter bältros
nervsmärta från en ryggmärgsskada
fibromyalgi
partiella anfall (för denna användning tas Lyrica tillsammans med andra anfallsläkemedel)

Lyrica är också FDA-godkänt för behandling av partiella anfall hos barn i åldern 1 månad och äldre. För detta ändamål används Lyrica tillsammans med andra anfallsläkemedel.

Köp Lyrica 300mg – Lyrica För mer information om hur Lyrica används för att behandla dessa tillstånd, Kontakta oss

Det tillhör en läkemedelsklass som kallas antiepileptika. (En läkemedelsklass är en grupp läkemedel som fungerar på ett liknande sätt).

Dessutom kommer som kapslar som du sväljer. Lyrica kapslar finns i följande styrkor:

25 milligram (mg), 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg, 300 mg

Det finns också som en flytande lösning som du tar genom munnen. Men denna form av

Lyrica är endast tillgänglig i en styrka: 20 mg av läkemedlet per milliliter vätska.

Mer är en märkesmedicin som innehåller det aktiva läkemedlet pregabalin.

Detta aktiva läkemedel är också tillgängligt som en generisk medicinering.

En generisk medicinering är en exakt kopia av det aktiva läkemedlet i ett märkesmedicin.

Det generiska anses vara lika säkert och effektivt som det ursprungliga läkemedlet.

Generika tenderar att kosta mindre än märkesläkemedel.

Om du är intresserad av att använda den generiska formen av Lyrica, prata med din läkare.

De kan berätta om det finns i former och styrkor som kan användas för ditt tillstånd.

Tillsammans med dess fördelar kan denna medicinering mycket sällan orsaka onormalt läkemedelssökande beteende (beroende). Denna risk kan öka om du har missbrukat alkohol eller droger tidigare. Ta detta läkemedel exakt som föreskrivet för att minska risken för missbruk.

Diabetisk perifer neuropatisk smärta

Initial: 50 mg oralt var 8 timme
Underhåll: Kan öka till 100 mg oralt var 8 timme inom 1 vecka, vid behov; inte överstiga 300 mg/dag

Det primära effektmåttet för förändring från baslinjen till vecka 15 i genomsnittlig smärtintensitet (härledd från en 11-punkts numerisk betygsskala) visade numeriskt större förbättring för de pregabalinbehandlade patienterna jämfört med placebobehandlade patienter men nådde inte statistisk signifikans

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lyrica 300mg”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

BLACK FRIDAY

15% OFF EVERYTHING